Banner
Banner
Banner
Home Albanië Landeninformatie
Engels
Banner
Landeninformatie over Albanië PDF Afdrukken E-mailadres
AlbaniëAlbanië ontworstelt zich aan de greep van eeuwenlange overheersing: overheersing door buitenlandse mogendheden en binnenlandse onderdrukkers. Generatie na generatie is het politieke, economische, sociale en religieuze leven van het Albanese volk door hen beheerst.

MoskeeDit heeft diepe sporen getrokken in de mensen en het land ten gronde gericht. Vijf eeuwen lang, tot 1912, knechtten de Turken Albanië, zodat er nauwelijks ontwikkeling plaatsvond. Velen werden, al dan niet gedwongen, moslim, waardoor rond 1940 70% van de bevolking zich tot die religie rekende. De overigen waren Grieks-Orthodox (20%) of Rooms-Katholiek.

Voordat de onafhankelijkheid vorm aan kon nemen, werd het tussen de beide wereldoorlogen een soort vazalstaat van Italië. In 1939 viel fascistisch Italië binnen, spoedig bijgestaan door nazi Duitsland.

Een van de vele bunkerNa de "bevrijding" in 1944 kwamen de communisten aan de macht en raakte het land onder leiding van Enver Hoxha geleidelijk in een volstrekt isolement. Nagenoeg alle economische en politieke banden met andere landen werden verbroken, zelfs met de communistische landen. CommunismeTrots verklaarde men het eerste atheïstische land ter wereld te zijn. Alles wat te maken had met religie was absoluut verboden: de meeste moskeeën en kerken werden verwoest of bijvoorbeeld als sportaccommodatie gebruikt, veel van de geestelijkheid werd gevangen gezet of omgebracht. Alles werd van bovenaf door Hoxha en consorten bewaakt. Angst beheerste relaties die niet diep vertrouwelijk waren. Het aantal informanten voor de geheime dienst was waarschijnlijk een derde van de totale bevolking.

Maar de godsdienst van Enver Hoxha bleek niet onsterfelijk. Na zijn dood stortte ook dit communistisch bolwerk in. Sinds begin 1991 is een nieuwe fase voor het Albanese volk aangebroken.

Het werd echter gauw duidelijk dat Albanië het armste land van Europa was. Er was nauwelijks infrastructuur, de industrie was hopeloos verouderd en het onderwijs en de ziekenzorg stonden op een bedroevend laag peil.
In 1997 werd alles wat in 6 jaar was opgebouwd vernield toen er een revolutie uitbrak tengevolge van het in elkaar storten van de geld pyramidespelen, die een groot deel van de bevolking in hun greep hadden. In 1999 volgde de Kosovo-crisis toen het straatarme land werd overspoeld door meer dan 300.000 vluchtelingen uit Kosovo. Sinds 2000 is er sprake van een geleidelijke opbouw van de samenleving in al haar gelederen. Wel is de economische situatie geflatteerd omdat veel van de zichtbare opbouw wordt gefinancierd door financiën die afkomstig zijn van in het buitenland (Griekenland, Italië) werkzame gastarbeiders. Een groot probleem in het huidige Albanië is de ontvolking van het platteland tengevolge van de ongelijkheid van de economische ontwikkeling in het voordeel van de steden.

 

Albania3.png

© 2021 Agrinas